Pronájem velkého a malého sálu byl ukončen z důvodu prodeje nemovitosti.

Všem příznivcům svazu zahrádkářů co nejsrdečněji děkujeme.

 
 
Velký sál
 
Malý sál